Solo 2019

utställning changes

Salamander                                                                                                                                            ©MonikaMasser

A very intimate space at Konsthall C: Centrifug med måleri / teckning och skulptur. Upprepningar och förändringar gestaltar hur en relation utvecklas över tid i en serie tuschbilder, som samtidigt är en process och en resa från föreställande till abstrakt konst. Klart definierade skulpturer tar också plats i rummet, som relaterar till förändring och tid. I Monika Massers process ingår ett sökande, där hon undersöker materialens olika egenskaper. Verken skapas i dialog med materialet, vare sig det är tusch som rör sig i vatten, gips som stelnar eller ett statiskt stycke sten.