2017 solo

In My Gut – ett arbete med aspekter som materialitet, tyngd, skala och dynamik där begrepp som hierarkier, monumentalitet, arkitektur och landskap i förhållande till kropp och psyke undersöks.

Skulpture in silicone by Monika Masser

Ripples