2015 solo

Salvage

Ett sökande efter materiallikheter och kontraster skapar en processrelaterad gestalning som handlar om att fånga det som nästan förlorats. Tillvarons bräcklighet. Vår existens.

Imprints

Imprints