Heap

To show a sculpture during an exhibition at a galleryspace. Att visa en skulptur under en utställning i ett galleri.

A scculpture in painted plaster and iron. En skulptur i bemålad gips och järn.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *