insomnia

inramad poesi

Insomnia en dikt om sömnlöshet och dess speciella tillstånd