Divination

skulptur i utställning

En skulptur i gummi och järnkätting under utställningen ”öppen i förhållande till stängd” på galleri Studio 44 i Stockholm