a.subconscious flux

sculpture

sculpture in wood, fibre, textile and silicon with cobalt. Skulptur av trä, rep, textil och silkon med kobolt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *